lgs-turkce-kadriye-asli-tiryaki

Lgs Türkçe (Kadriye Aslı Tiryaki)

LGS ‘YE DOĞRU, TÜRKÇEYE NASIL ÇALIŞILIR?

BRANŞIN ÇALIŞMA TAKTİK VE TEKNİKLERİ NELERDİR?

LGS nedir?

LGS, ortaokul eğitimini tamamlayan öğrencilerin iyi bir lisede eğitim görebilmesi için sözel ve sayısal yeterliliğinin değerlendirildiği bir sınavdır.

LGS’de Türkçe dersinden kaç soru, hangi konulardan çıkmaktadır?

LGS Türkçenin temelinde; öğrencilerin anlamsal bağlamı kurabilmesi(bağdaşıklık), dil bilgisi yeterliliği(bağlaşıklık), görsel yorumlama ile sözel mantık ve muhakeme becerileri sınanmaktadır.

LGS’ de Türkçe bölümü 20 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular:

“Fiilimsiler, Cümlenin Ögeleri, Fiilde Çatı, Cümle Türleri, Anlatım Bozukluğu, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri” nden oluşan dil bilgisi konularından;

“Sözcükte Anlam, Deyim ve Atasözleri, Cümlede Anlam ve Paragrafta Anlam” dan oluşan anlam bilgisi konularından;

“Görsel Okuma ve Sözel Mantık” konularından oluşan yeni nesil soru tipleriyle öğrencilerin karşısına çıkmaktadır.

Türkçede başarılı olabilmek için nasıl çalışılmalıdır?

Türkçede başarılı olabilmek için öncelikle sınavda hangi konuların çıkacağı öğrenilerek başlanmalıdır.

Türkçe sarmal bir yapıya sahip olduğu için daha önceki yıllarda öğrenilmesi gereken dil bilgisi konuları eğer eksik kaldıysa veya bu konular hatırlanmıyorsa öncelikle bu konular tamamlanmalıdır. Mesela 8. Sınıf “Fiilimsiler” konusunun öğrenilebilmesi için 6. Sınıf konusu olan “İsim ve Sıfat” , 7. Sınıf konusu olan “ Zarf, Fiil hatta Ek-fiil” konularının bilinmesi gerekir ki “Fiilimsiler” konusu yani  “isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil”  tam olarak özümsenebilsin.

Konular öğrenildikten sonra konunun pekiştirilmesi için soru çözülmelidir. Öğrenilen konularla ilgili farklı bakış açısı kazanılanacak değişik soru tiplerinin olduğu testler çözülmelidir.  LGS’de çıkan sorular mutlaka çözülmelidir. Bunun yanında MEB’ nin yayımladığı örnek sorular da mutlaka çözülmelidir.

Türkçe dersinin taktik ve teknikleri nelerdir?

Sınavda Türkçe soruları çözülürken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

• Okuduğunu doğru- ne bir eksik ne bir fazla olduğu gibi- anlamak,

• Soru çözerken sadece verilen metne bağlı kalmak, (objektif olmak)

• Soruyu kişisel olarak değerlendirmemek,

• Verilenleri ve istenilenleri doğru tespit etmek,

• Anahtar kelimeleri belirlemek,

• Tüm şıkları değerlendirmek,

• Yanlış şıkları eleyerek doğru cevabı bulmak,

• Soru köküne dikkat etmek,

• Zamanı doğru kullanmak,

• Çözülemeyen sorularla inatlaşmamak,

• Çözülemeyen soruları daha sonra değerlendirmek üzere bekletmek ve diğer soruların çözümüne devam etmek,

• Ertelenen sorulara hem kitapçıkta hem de cevap anahtarında işaret konularak soruların cevabının kaydırılmasına mani olmak,

• Hızlı okuma tekniklerini uygulamak,

• Soru kökünü, metni ve şıkları eksiksiz olarak okumak,

• Okuma hızını arttırmak için daha çok soru çözmek,

• Okuduğunu daha kolay kavrayabilme yeteneği için kitap okumak,

• Zamanı doğru kullanmak için zaman tutarak soru çözmek

• Yeni nesil soru tarzlarına hâkim olmak için gündemdeki yayınları takip etmek başarıyı hedefleyen öğrencinin kılavuzu olacaktır.

Başarılar dilerim.

 

Kadriye Aslı TİRYAKİ

Genç Ufuk Eğitim Kurumları Türkçe Öğretmeni

daire

Genç Ufuk Eğitim Kurumlarında sizi UFi (Universal Future İntelligence ) bekliyor.
Öğrencilerin daima yanında UFi dijital etüt sistemi ve Velilerimizin yanında UFi anlık veli bilgilendirme sistemi ile önceliğimiz,sizin önceliğiniz.

Sisteme Git
Avatar | Genç Ufuk