lgs-ye-adim-adim

LGS'ye Adım Adım

LGS’YE ADIM ADIM

LGS nedir, süreç nasıl işler, 8. sınıf öğrencisi LGS’ ye hazırlanırken nelere dikkat etmelidir, ergenlik dönemi sınava hazırlanmayı nasıl etkilemektedir ve ergenlik döneminde doğru sınav yönetimi nasıl olmalıdır, yeni nesil sorulara ön yargıyla yaklaşan çocuklar nasıl bir yol izlemelidir ve aileler bu dönemde çocuklara nasıl yaklaşmalıdır? Bu sorular Lgs’ye hazırlanırken en çok sorguladığımız, üzerine en çok kafa yorduğumuz sorular... Öncelikle LGS nedir, sistem nasıl işler buna bakalım. LGS yani Liselere Geçiş Sınavı 2018-19 eğitim öğretim yılında devreye giren 8. sınıf öğrencilerini liseye seçen bir sınav sistemidir. LGS, sadece bilgiyi değil onu kullanmayı, yorumlamayı, farklı bilgiler arasında bağ kurmayı, değerlendirme yapmayı ölçen bir test sınavıdır. Sınav sözel ve sayısal oturumu olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Sözel kısımda; Türkçe: 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10,  İngilizce: 10 olmak üzere toplam 50 soru bulunmaktadır ve sınav süresi 75 dakikadır. Sayısal kısımda; Matematik: 20, Fen Bilimleri: 20 olmak üzere 40 soru bulunmaktadır ve sınav süresi 80 dakika olarak belirlenmiştir. Burada derslere göre katsayı durumları değişmektedir. Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinin katsayıları 4 iken İnkılap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü derslerinin katsayıları 1’dir.

Sınav sonrasında öğrenciler aldıkları puanlarla ülke genelinde yüzdelik dilimlerine göre sıralanmakta ve yerleştirme yüzdelik dilime göre yapılmaktadır. Yerleştirme, sınav sonrasında öğrenciler ve veliler için en çok kaygı uyandıran konulardan biri. Bunun sebebi eski sisteme oranla yeni sistemin kafa karıştırıcı olması. Sınav sonrasında öğrencileri iki yerleştirme türü bekliyor. Bunların ilki sınavdan çok yüksek bir puan alınsa bile yapılması zorunlu olan Yerel Yerleştirme. Yani bu yerleştirme türünde adres ve okul başarı puanı etkili oluyor. 5 tercih hakkı bulunuyor ve öğrenci bu kısımda tercih yapmadan merkezi yerleştirme ekranı açılmıyor. İkinci olarak açılan pencere Merkezi Yerleştirme. Bu yerleştirme türü öğrencilerin sınavdan aldığı puana yani yüzdelik dilime göre yapılıyor. Yine öğrencilerin bu kısımda 5 tercih hakkı buluyor. Yerleştirme için önce Merkezi Yerleştirmeye bakılıyor. Eğer öğrenci buradan bir okula yerleşememişse sıra Yerel Yerleştirmeye geçiyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta öğrencilerin yerleştirme sonrasında açıkta kalmamaları için tercih işlemlerini doğru ve mantıklı bir şekilde gerçekleştirmeleri. Bu noktada da mutlaka okul rehber öğretmeniniz veya bir uzmandan destek almayı ihmal etmeyiniz.

LGS ülkemizde çok yeni olan bir sistem. Öğrenciler, alışageldiğimiz sistemden çok farklı sistemle karşılaştıkları için başarı durumlarında özellikle son yıllarda çok büyük oynamalar yaşandı. Peki, bu sistem öğrencileri neden bu kadar zorluyor? Bu soruyu en net şekilde öğrencilerin nasıl çalışacaklarını bilmemelerine bağlayabiliriz. Yeni nesil soru tarzı dediğimiz soruların da sisteme dahil olmasıyla öğrenciler nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar, zihinsel çarpıtmalarla da (zaten yapamıyorum gibi) sınav kaygılarını yükseltiyor ve başarısız oluyorlar. Peki, LGS’de öğrenciler yeni nesil sorularla nasıl baş edecekler? Test ile ölçüm yapan, süre kısıtlaması olan bir sınav olduğu için öğrencinin test çözme tekniklerini iyi bilmesi ve sınav taktikleri geliştirmesi gerekmektedir. Bu durum öğrenciye büyük bir avantaj sağlayacaktır. Test çözme tekniklerini kısaca sıralayacak olursak;

1- Önce soru kökünü oku! Önce soru kökünü okursak zihnimizde soruya hazırlık yapar ve paragrafı onu göre okuruz. Bu da bize zaman kazandırır.

2- Sorudaki ipuçlarını yakala! Altı çizili veya koyu puntoyla yazılmış kısımlara mutlaka dikkat etmeliyiz.

3- Önyargılı yaklaşma! “Bu soru çok kolay” , “Bu soru çok zor” gibi yargılardan kaçınmalıyız. Zaman kazanmak için yaptığımız bu durum daha fazla zaman kaybetmemize sebep olabilir.

4-Çeldirici şıklı sorular: Çeldirici şıklar genellikle önden verilir. İki şık birbirinin zıttıysa biri doğru cevap olabilir.

5- Şıkları eleyerek doğru yanıtı bulma: Soru hakkında fazla bilgi sahibi değilsek şıklardan giderek doğru yanıtı bulmaya çalışabiliriz. Fakat yine de çelişkide kalıyorsak boş bırakmamız gerekir.

5- Turlama Taktiği: Çözülemeyen soruya işaret koyup geçebilirsiniz. Tüm soruları cevapladıktan sonra geriye dönüp işaret koyduğunuz soruya tekrar bakabilirsiniz.

6- Kendinizi yavaşlatmayın! Soruları sesli ya da dudaklarınızı kıpırdatarak değil gözlerinizle içinizden okuyun. Soruyu okurken sadece ipuçlarının ve önemli gördüğünüz yerlerin altını çizin. Böylelikle soruya geri döndüğünüzde tüm soruyu okumakla zaman kaybetmezsiniz.

7- Çok soru değil verim alabileceğiniz kadar soru çözün. Kendinize bir hedef soru sayısı belirleyin ve zaman geçtikçe soru sayısını arttırın. Böylece bir anda yüklenmemiş olacaksınız ve hızınız artacak.

8- Geçmiş yıllarda çıkan soruları ve yayınlanan örnek soruları mutlaka çözün.

9- Yeni nesil sorular için branş öğretmenlerinizin öğrettiği taktikleri iyi kavramaya çalışın, yapamadığınızda mutlaka yardım alın.

10- Günde mutlaka en az 40 dakika kitap okuyun. Kitap okuma oranınız arttıkça yeni nesil sorularda da başarı oranınızın arttığını göreceksiniz.

11- Bir konuyu öğrendikten hemen sonra yeni nesil soru çözmeye çalışmayın. Önce konuyu kavramanız gerekiyor. Soru çözmeye önce kolay sorulardan başlayın daha sonra orta seviyede sorular çözün ve son olarak yeni nesil sorulara bakın.

12- Girdiğiniz deneme sınavları haricinde kendiniz de mutlaka süre tutarak deneme sınavı alıp çözün. Bu hem konuları daha hızlı kavramanıza yardımcı olacak hem de sınavda süreyi daha iyi kontrol etmenizi kolaylaştıracaktır.

13- Son olarak tüm dersleriniz aktif ve vaktinde katılın. Düzenli bir program oluşturun. Ders çalışmak dışında da mutlaka sevdiğiniz şeylere zaman ayırın!

LGS her ne kadar sadece akademik bir sınav gibi görünse de sadece öğrencinin çalışarak kazandığı bir sınav değildir. Öğrencinin psikolojisini de ölçer ve sınavı kazanmasında öğrencinin psikolojik sağlamlığı çok büyük rol oynar.

Öğrenci bu dönemde orta ergenlik dönemine geçiş yapmaktadır ve bu geçiş beraberinde birçok değişimi de beraberinde getirir. Bu dönemde ergen birey fiziksel değişimin yanı sıra bilişsel ve duygusal olarak da yeni bir gelişme ve kendini keşfetme evresine geçer. Yukarıda da söylediğim gibi bu dönemde büyümenin hızlı oluşu, ergenin hem duygularında hem de davranış ve tutumlarında belirgin farklılıklar sergilemesine neden olur. Bunlara örnek verecek olursak;

Duygu yoğunluğunda artış

Mahcubiyet ve çekingenlik

Aşırı hayal kurma

Yalnız kalma isteği

Çalışmaya isteksizlik

Çabuk heyecanlanma, şeklinde sıralayabiliriz.

Peki, bu farklılıklar çocukların çalışmasında ve psikolojisinde ne şekilde ortaya çıkıyor ve bu duygularla doğru sınav yönetimini nasıl gerçekleştirebilirler?

Öncelikle bu dönemdeki öğrencileri incelediğimizde bazı kalıp düşüncelerle karşılaşıyoruz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

1- Ya hep ya hiç türü düşünme; örneğin bu şekilde düşünen öğrenci, yaptığı performans onu tatmin etmiyorsa mutsuz olur ve kendini başarısız olarak görür. Bir kere başarısız olduktan sonra bir daha yapabileceğine inanmaz ve başlamaz.

2- Aşırı genelleme: Bu durumda da başarısız olduğu durumu hayatına geneller. Örneğim sınavda başarısız oldum ailem kesin bana ceza verecek hep başarısız olacağım gibi.

3- Hemen bir sonuca varma: Burada öğrenci elinde kanıt olmadığı halde sürekli olumsuz yorumlar yapar. Örneğin annem bugün benimle konuşmadı, kesin kızgınlığı devam ediyor, kesin beni sevmiyor.

4-Meli-malı cümleler: Burada öğrenci kendi başarısından ziyade başkalarının düşüncelerini önemseyerek hareket eder. Evdekileri hayal kırıklığına uğratmamalı için başarılı olmak zorundayım. İyi bir insan olabilmem için başarılı olmalıyım gibi.

5- Duygusal mantık yürütme: Öğrenci o sırada yaşadığı olumsuz duygusunu geneller ve buna göre hareket eder. Örneğin; “böyle hissettiğime göre doğru olmalı, içimde büyük bir sıkıntı var kesin sınavım kötü geçecek” gibi cümleler kurarlar.

Bu şekilde maddeleri çoğaltabiliriz. Tüm bu olumsuz ifadeler direkt olarak öğrencinin tutum ve davranışlarını olumsuz etkiler ve günlük hayatını etkilediği gibi sınav stresinin de artmasına neden olur. Bundan dolayı öğrencinin duygu ve düşüncelerini olumlu bir şekilde ifade etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bu noktada en büyük sorumluluk tabi ki aileye düşüyor. Öğrenci bu dönemde yukarıda saydığım birçok sebepten dolayı ailesine muhalif davranışlar gösteriyor gibi görünebilir. Ebeveynlerin bu noktada çocuklarını tanıması, onların hangi dönemde olduğunu ve bu davranışların altında yatan sebepleri görmeleri gerekiyor. Bu şekilde onlarla aynı dili konuşabilir ve sınav kaygılarını yenmelerinde onlara destek olabilirler.

Sonuç olarak LGS, öğrencilerin hem akademik hem de psikolojik anlamda sınandığı bir sınav. Bu sınavı hem öğrenciler olarak hem de ebeveynler olarak en sağlıklı biçimde atlatmak için elimizden gelen çabayı göstermeli ve ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda destek akmaktan kaçınmamalıyız.

 

Çağla Şaylı

Genç Ufuk Kişisel Gelişim Kursu Rehberlik Servisi

daire

Genç Ufuk Eğitim Kurumlarında sizi UFi (Universal Future İntelligence ) bekliyor.
Öğrencilerin daima yanında UFi dijital etüt sistemi ve Velilerimizin yanında UFi anlık veli bilgilendirme sistemi ile önceliğimiz,sizin önceliğiniz.

Sisteme Git
Avatar | Genç Ufuk