rehberlik-ve-psikolojik-danismanin-egitim-ogretimdeki-yeri-ve-onemi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi

Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Çoğu zaman yardım kavramı ile kastedilenin tavsiye vermek, akıl öğretmek, bireyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzı benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olarak algılanabilir. Oysa rehberlik bireyin adına kararlar almak yol göstermek değildir, bireyi çeşitli seçenekleri tanımada ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktır.

Psikolojik danışma ve Rehberlik Servisinin en önemli işlevi bireyin kendisi ve çevresi hakkında edindiği bilgileri özümsemesine doğru, sağlıklı tercihler yapabilen kişi olmasına yardımcı olmaktır. Rehberliğin diğer bir işlevi de psikolojik danışma işlevidir. Ancak bu başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Rehberlik ve psikolojik danışma, bireyin kişisel sorunlarının çözümü için gerekli olan duyusal bilgileri sağlayan, kişinin isteklerini ve imkanlarını çeşitli özelliklerini tanımasına yardımcı olan ve nihayet bu bilgilerden yararlanarak özünü gerçekleştirmesine yardım eden bir hizmet alanıdır. Rehberlik hizmetlerinde özellikle, bireylerin “karar verme” sorunlarına yardımcı olunmaya çalışılır. İnsan hayatı boyunca pek çok konuda karar verir. Bu kararlardan bir kısmı hayati öneme sahip olup, ömür boyu bütün hayatını etkileyebilir. Böyle dönemlerde insan kaygı ve bunalım yaşayabilir. Yalnız olgusal bilgiye değil, psikolojik desteğe de ihtiyaç duyabilir. Rehberlik ve psikolojik danışma bireylere bu desteği sağlamaya çalışır. Rehberlik anlayışı, her türlü çalışma ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür.

Rehberlik hizmetinin amacı;

Öğrencinin okul içinde ve dışında kişiliğinden gelen ve çevrenin etkileri sonucu oluşan problemlerini çözebilmek için en doğru kararları alabilecek yeterliliği kazanmasına yardım etmek , zihnen , bedenen ve sosyal yönlerden dengeli bir şekilde gelişebilmesine, yeteneklerini kavrayıp, etkili bir şekilde geliştirmesine yardımcı olmak, ilgi ve yetenekleri yönünde bir öğrenim programı ve yeteneklerine uygun bir mesleği seçmesine yardımcı olmak, diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilmesini ve hayata karşı olumlu bir tutum geliştirebilmesini sağlamak, boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirme alışkanlığını kazanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca öğrencinin, okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum sağlaması, etkin ders çalışma becerilerini kazanması, eğitsel kararlar verebilmesi ve seçimler yapması, başarısını engelleyen etmenleri azaltması ya da ortadan kaldırması, ilgi, yetenek, eğilim özelliklerine uygun bir eğitsel ortam oluşturulması, okul yaşamı ile meslek yaşamı arasındaki ilişkinin sağlanması, öğrencilerin okullarda çeşitli konularda bilgi elde edebilme ihtiyaçlarını sistematik bir yaklaşımla gidermesi, gençlere eğitsel ve mesleki rehberlik çerçevesinde gerçek ilgi ve yetenek alanlarını belirleyebilmeleri için yardım etmek gibi konularda yardımcı olmaktır .

Rehberlik hizmeti bir takım çalışmasıdır. Öğrencinin gelişimine hizmet eden herkes ile iş birliği yapılır. Okul psikolojik danışmanları açısından veli, öğrenciyi yansıtan bir aynadır ve öğrencinin okulda sergilediği davranışlar çoğu zaman aile tutumuyla bağlantılıdır. Veli, öğrenciyi yetiştiren ve yönlendiren, onun yaşamını şekillendiren kişidir. Bununla birlikte öğrencinin okuldaki sorunlarının çözümü konusunda veli önemli bir unsurdur ve eğitim sistemi içinde öğretmen-öğrenci-veli üçlüsünün işbirliği halinde olmaları oldukça önemlidir.

Aile ile okul arasındaki bağ, aynı zamanda okul rehberlik servislerince yapılan çalışmalar doğrultusunda güçlenir. Ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, öğrencilerin problemli davranışlarının değişmesinde ve akademik eğilimlerinin artmasında etkili olabilmektedir. Bu nedenle, okul psikolojik danışmanları tarafından, veliler için seminer ve benzeri hizmetler planlanabilir. Bu kapsamda, ebeveynleri belli bir konuda bilgilendirmenin yanında, onların kendilerini ve çocuklarını daha iyi tanımaları ve çocukları ile daha sağlıklı iletişime girebilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Ailelere yönelik okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri kapsamında aile danışmanlığı hizmetleri sunularak aile sisteminin, üyelerin tutum ve davranışları üzerindeki ya da aile üyelerinin davranışlarının tüm aile kurgusu üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri desteklenebilir.

Okul, öğrencinin yaşamının önemli bir kısmını kapsar. Bu yüzden, ebeveynlerin okul faaliyetlerine katılıp öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunmaları ve çocukları hakkında okul psikolojik danışmanlarıyla görüşmeleri öğrenci açısından yararlı olacaktır. Aile ve okul psikolojik danışmanları arasında etkili bir şekilde iş birliğinin gerçekleşmesi, öğrencinin öğrenme deneyimlerine, eğitimsel başarısına ve kimlik kazanmasına olumlu bir katkı sağlayacaktır. Diğer bir ifadeyle, öğretmenlerin, okul idarecilerinin ve okul psikolojik danışmanlarının veliler ile iş birliğini artırmalarının öğrencilerin öğrenmelerini, sağlıklı bir şekilde gelişmelerini ve akademik başarılarını olumlu etkileyebileceği söylenebilir.

Öğrenci üzerinde okul ve ailenin büyük bir etkisi bulunmaktadır ve dolayısıyla öğretmen ile veli arasındaki bağın güçlü olması, öğrenci açısından her zaman pozitif bir durum olmaktadır.

Rehberlik, hayatın her alanında olduğu gibi eğitimin her kademesinde de vazgeçilmez bir yardım hizmetidir.

Özetle Psikolojik Danışma ve Rehberlik eğitim programlarının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir tarafını oluşturur.

GİZEM ÖZDEM

Genç Ufuk Eğitim Kurumları Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni

daire

Genç Ufuk Eğitim Kurumlarında sizi UFi (Universal Future İntelligence ) bekliyor.
Öğrencilerin daima yanında UFi dijital etüt sistemi ve Velilerimizin yanında UFi anlık veli bilgilendirme sistemi ile önceliğimiz,sizin önceliğiniz.

Sisteme Git
Avatar | Genç Ufuk